Guinardó Vol Espais

gve_diagrama12 gve_diagrama22

Funcionament
Les trobades són assemblees obertes a tothom. Es segueix un ordre del dia, hi ha un moderador, es participa a través de torns de paraula i finalment s’exposen les conclusions. Uns dies més tard es penja l’acta al web per a què es pugui consultar.

Documentació

  • Iª trobada. 3 d’octubre de 2015
   Es va fer una diagnosi de necessitats dels col·lectius i persones participants i identificació d’espais. Acta    Taula annexa
  • IIª trobada. 17 d’Octubre
   Es va fer anàlisi de punts forts i febles dels espais identificats. Acta    Taula annexa
  • IIIª trobada. 31 d’Octubre
   Es va fer anàlisi de continguts i criteris per a la concreció del «projecte». Es van crear 3 grups de treball. Acta
  • IVª trobada. 21 de Novembre
   Es va fer devolució del treball dels grups de treball. Es va concensuar la definició de “Qui som”. Acta
  • Vª trobada. 12 de Desembre
   Es va fer devolució del treball dels grups de treball. Es fa proposta d’el·laborar jornades de seminaris de treball per al primer trimestre de 2016. Acta

Premsa

 • Article a Districte 11 i a La Directa. “Diferents entitats del barri de Guinardó engeguen la iniciativa #Guinardóvolespais per aconseguir un local social i autogestionat”.
 • Notícia a BTV.
  Entitats del Guinardó reclamen un local social gestionat pels veïns